menu
Information
information
8
Jun

Prof. Dr. Pataki László

1965-ben a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola elvégzése után három évvel azzal a céllal jelentkezett a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, hogy új ismereteivel a gyógypedagógiai kutatást szolgálja. Az egyetem elvégzése után fül-orr-gégészeti, foniátriai, majd gyermek fül-orr-gégészeti szakképesítést szereztett. Az általános fül-orr-gégészeti feladatok művelése mellett ma is a foniátria - amely a logopédia medicinális analógonja - tevékenysége fő iránya. 1977-től 2005-ig dolgoztott a Heim Pál Gyermekkórházban, amely az OTKI (HIETE) 1. sz. Gyermekgyógyászati Tanszéke. Ennek megfelelően huszonöt esztendeje rendszeresen részt vesz az orvos-továbbképzésben (szakorvosjelöltek-, szakorvosok-, fül-orr-gégész főorvosok számára tartott előadásokkal). Munkáját az OTKI 1986-ban c. főiskolai docensi ranggal értékelte. Hat évig vezette az ország legnagyobb ágylétszámú és forgalmú (évente 3000 műtét, 30.000 körüli ambuláns forgalom, ebből 4000-nél több audiológiai és közel 1700 foniátriai-logopédiai vizsgálat, illetve kezelés) gyermek fül-orr-gégészeti osztályát, 1997-ben gyermek fül-orr-gégész szakfelügyelői megbízást kapott. Az osztály gyermek fül-orr-gégész, foniáter és audiológus szakorvosok képzőhelye, és az utóbbi tíz esztendőben évi átlagban négy logopédus hallgató írta szakdolgozatát közreműködésével az ott folyó foniátriai-logopédiai munkához kapcsolódva. 1999-ben - kezdeményezésére - megalakult az ország első foniátriai osztálya három orvos, négy logopédus, két audiológus asszisztens részvételével, melyet 2005-ig vezetett.

Kandidátusi disszertációja témája is a hangképzési és beszédzavarok köréből került ki (nyílt orrhangzósság, diszfónia), az ebben kidolgozott diagnosztikus és vizsgálati protokollt ma is követik a magyar logopédus társadalommal való mindennapi, szoros együttműködésben.

Szabadalmi eszközei (dystonometer, rhyno-phonometer, a garatplasztika modellezése), a mesterséges beszéd alkalmazása különféle beszédképtelenségek esetén ugyancsak az elméleti és gyakorlati logopédiai-foniátriai problémák jobb megoldását célozzák.

Pályája során szinte valamennyi logopédiai-foniátriai kórképpel találkoztott, tevékenységében a logopédiai diagnosztikától a műtéti megoldásokon át a rehabilitációig valamennyi elem megtalálható.

A gyermekkori funkcionális diszfóniáról vallott felfogása - melynek pszichogeneitását elsőként vetette fel és gyógypedagógus-pszichológus munkatársaival bizonyítani is tudta -, a nyaki vénás malformációk és diszfónia közötti összefüggés felfedezése, a VPI szemléletéről kimunkált módszerei itthon és külföldön polgárjogot nyertek.

A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság titkára, főtitkára, elnöke volt. Főtitkári működése alatt sikerült a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével való kapcsolatot szorossá alakítani (kétévenkénti közös kongresszus, együttes fellépések stb.).

Egyezséget hoztott létre a Magyar Fül-Orr-Gégészek Egyesületével, amelynek értelmében a logopédusok közvetlenül utalhatják pácienseiket fül-orr-gégészeti, foniátriai vizsgálatra.

Számos - a sérült gyermekekkel, felnőttekkel kapcsolatos szakmai, érdekvédelmi - bizottság tagja volt (Logopédiai Tantervi Bizottság, Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottság stb.).

Szakmai és társadalmi tevékenységeinek elismerése volt, hogy 1997-ben a UEP XX. Kongresszusát - annak elnökeként - Budapesten megrendezhette 17 európai ország kitűnő szakembereinek részvételével.

1977 óta tagja az Európai Foniáterek Uniójának (UEP) és a Nemzetközi Logopédiai és Foniátriai Társaságnak (IALP). Ezeken keresztül széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos külföldi kongresszuson (Berlin, Drezda, Lipcse, Edinborough, Amszterdam, Salso-Maggiore, Tokio, Kairo stb.) vett részt és tartott előadást, Hollandiában egy hétig vendégprofesszorként szerepelt, tagja az IALP Child Language munkabizottságának, amelynek egyik fő témája a speech therapist képzés.

A főiskolai karon 15 éve tanítja a beszédkórtant. 1997-ben a két intézmény együttműködésével létrejött a Kórtani Tanszék Foniátriai Csoportja. 1999-ben főiskolai tanári kinevezést kaptott. A tanszéki csoport 2000-ben önállósodott, az első hazai Gyermekfoniátriai Tanszék megalakulásával, melyet 4 éven át vezetett, két éve munkakörének változatlanul hagyása mellett tanszéke a Kórtani Tanszék része lett.

.

Forrás: www.interlab.hu

Related posts: -