1. A terápiás szerződés megkötése

A terápia biztosításáról szóló szerződés a www.hallasebresztes.hu honlapon történő regisztráció megerősítésével jön létre. A jelen szerződési feltételek a folyamatban részt vevő minden szereplőre egyetemlegesen érvényesek.

 1. A Hallásébresztés-módszer

A Pataki-Kolláth féle Hallásébresztés a www.hallasebresztes.hu weboldalon keresztül zajlik. A honlapon lehetőségük van feltölteni a hallásgörbét, kitölthetik a kérdőívet, és ezek után szükség lesz egy hallásteszt elvégzésére, amelyet a partnereink egyikénél tudnak megtenni. A honlapon feltöltött adatok, audiogramok, vizsgálati eredmények alapján készítjük el a Hallásébresztés tréninghez szükséges hanganyagot, amit online teszünk elérhetővé mindenki számára előzetes egyeztetés alapján meghatározott időtartamon belül. Lehetőség van csoportos tréningen részt venni, ami a tapasztalatok szerint hatékonyabb módszer, kevesebb hibalehetőséggel, valamint felkínáljuk a lehetőséget otthoni zenehallgatásokra is. Az otthoni zenehallgatásoknál az Önök felelőssége a megfelelő eszközök és technikák – kiemelten a jó minőségű fejhallgató – biztosítása, amihez minden segítséget megadunk

A feltöltött adatok alapján a szakértő dönt a tréning szükségességéről, amelyről e-mailben értesítést kapnak. Ha a döntéssel nem értenek egyet, felülvizsgálatért folyamodhatnak szöveges indoklás mellett a kozpont@hallasebresztes.hu e-mail címre.

Minden esetben fenntartjuk a jogot a hanganyag elkészítésének megtagadására, ha a szerződéses feltételeket nem tartják be, vagy nem találjuk indokoltnak a Hallásébresztést.

 1. Fizetés

A honlap használata díjmentes, a feltöltött adatok tárolásáért nem kell fizetni, a feltöltött adatokat legfeljebb fél év elteltével töröljük.

A Hallásébresztés önkéntes és díjköteles szolgáltatás. A felhasználók az igénybe vett hanganyag előállítási költségét fizetik ki számla ellenében, ezért kérjük, hogy a számlázási nevet és címet szíveskedjenek kitölteni a profil oldalon. A fizetéssel kizárólag a hanganyaghoz való hozzáférést vásárolják meg, azzal a hanganyag meghallgatásához szükséges eszközökre nem szereznek tulajdonjogot.

A partnerek egyedileg dönthetnek a tréning díjának fizetési ütemezéséről, ezért kérjük, hogy azt minden esetben egyeztessék a partnereinkkel.

 1. A Hallásébresztés-módszer használatával kapcsolatos tudnivalók

Hallásébresztést kizárólag a honlapon szereplő partnerek biztosíthatnak, akik a módszer alkalmazását megismerték és elsajátították. Ha olyan személy kínál Hallásébresztést, akit nem találnak az oldalunkon az Elérhetőségeink menüpontban, akkor kérjük, értesítsék a hálózat vezetőjét a kozpont@hallasebresztes.hu e-mail címen. A Hallásébresztés hanganyagot az online rendszerünkben tesszük elérhetővé, a hanganyag személyre szabott, tilos annak továbbítása, másolása, letöltése, a kiírt időtartamon kívüli hallgatása. Még jóindulattal se osszuk meg másokkal, hiszen csak annak a személynek fog segíteni, akinek készült, mások hallását nem kívánt irányba módosíthatná.

A Hallásébresztés tréninghez a saját érdekükben két fontos szabályt be kell tartani: a tréning alatt kerüljék a szédülést okozó tevékenységeket, és minden hangszóróból érkező hangot.

 1. Lemondás vagy időpont változtatása

Lemondásra biztosítunk lehetőséget, tehát dönthetnek úgy, hogy feltöltöttek minden adatot, a szekértő jóváhagyja a tréningen való részvételt, de mégsem szeretnének részt venni tréningen sem otthon, sem csoportosan. Ebben az esetben kérjük, küldjenek egy elektronikus levelet a kozpont@hallasebresztes.hu e-mail címre, hogy adataikat törölhessük a rendszerből. Ha ez nem történik meg, de 6 hónapon belül nem jelentkeznek tréningen történő részvétel egyeztetéséről, akkor az adataikat automatikusan töröljük.

A kiírt csoportos tréningek időpontjának változtatásának jogát fenntartjuk, ha nem éri el a jelentkezők száma a minimum létszámot, tőlünk független okok miatt nem biztosítható a tréning, illetve, ha az érintett partnert kilépett a rendszerből. Ilyen esetben a felhasználót a változásról haladéktalanul értesítjük, és felajánlunk másik lehetőséget a Hallásébresztés igénybevételére. Változás esetén kártérítési igény nem érvényesíthető.

 1. Igénybe nem vett szolgáltatások

Ha egyezettek időponton a Hallásébresztésen történő részvételre, de akadályoztatás miatt nem tudnak részt venni, akkor lehetőségük van meghatározott időn belül más időpontban részt venni a tréningen. Ha a rögzített időpont előtt 48 órával nem mondják le az időpontot, és nem is szeretnének élni a lehetőséggel, akkor a hanganyag elkészítéséért a tréning díjának 30 %-ának megfelelő bánatpénzt kötelesek fizetni.

 1. Teendők betegség, akadályoztatás esetén

Legfontosabb tudnivaló, hogy a Hallásébresztés megkezdése után nem szabad azt félbehagyni. Ezért kérjük, hogy betegség esetén is folytassák a zenehallgatásokat, és arról értesítsenek bennünket a kozpont@hallasebresztes.hu címen. Szintén ezen az e-mail címen jelezhetik, ha bármilyen fennakadást tapasztalnak.

 1. A rendszert biztosító szervezet felelőssége

A Hallásébresztés hálózatot az Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft. vezeti, azon belül a hálózat vezetője és a tréning szakértője Fazekasné Kocsis Beáta, elérhetősége kozpont@hallasebresztes.hu. Az Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft. a rendes szolgáltató gondoskodásával jár el. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tréninget biztosító partnerek a megfelelő képzettséggel, tudással, emberi és tárgyi erőforrásokkal rendelkezzen, hogy az egységes terápiás színvonalat biztosítsa. Ezeket rendszeres időközönként szúrópróba-szerűen ellenőrzi. Minőségbiztosítási okokból véletlenszerűen kiválasztunk felhasználókat, akiket telefonon vagy e-mailen megkeresünk egy néhány perces tájékozódás erejéig.

A Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft. kiemelten felelős a megfelelő tájékoztatás és leírások összeállításáért, ellenőrzéséért, a partnerek kiválasztásáért, a honlapon szereplő információk helyességéért.

A Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget a partnerek által biztosított egyéb kiegészítő szolgáltatásokért (gyermekfelügyelet, szállás, egyéb foglalkozások, stb).

A Hallásébresztés sikerességét nagy mértékben befolyásolja a terápiás szabályok és javaslatok betartása, amelyek azonban nem ellenőrizhetők, így az Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft. nem tud felelősséget vállalni a tréning sikerességéért.

 1. A felhasználó együttműködési kötelezettsége

Abban az esetben, ha a felhasználó a honlap használatában fennakadást tapasztal, például a tréninghez szükséges információt, visszajelzést nem kapta meg időben, akkor haladéktalanul köteles értesíteni a rendszert biztosító szervezetet, hogy a hibáról értesülést szerezzen, a javításban intézkedhessen, valamint a pótlásról gondoskodhasson.

A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft számára köteles jelenteni, akinek alapvető feladata a tréning színvonalának biztosítása.

 1. Igények kizárása

A Hallásébresztés sikertelensége esetén kártérítési igény nem érvényesíthető, mivel a terápiás szabályok betartása nem ellenőrizhető.

A partnerek által biztosított Hallásébresztések technikai kivitelezésével kapcsolatban kifogásokat nyújthatnak be a kozpont@hallasebresztes.hu címen. Ilyen esetben egyéni elbírálás alapján kárpótlásban részesülhet a felhasználó, melynek meghatározása minden esetben a Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata a körülmények pontos feltérképezése után.  A panaszok kivizsgálására legfeljebb 30 nap időtartam áll rendelkezésre.

A tréning befejezését követő 6 hónap után a honlapon szereplő adatokat töröljük, ami magával hozza a kártérítési igények elévülését is. Az adatok törlése után beérkező panaszok kivizsgálására nincs lehetőségünk.

 1. Hatályosság

Jelen szerződés az elkészülésének napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Térbeli hatálya kiterjed a Hallásébresztést biztosító partnerek helyiségeire, az előadások és oktatások helyszíneire.

Személyi hatálya kiterjed a honlapon regisztrált felhasználókra, az általuk felvett résztvevőkre, a tréninget biztosító személyekre, partner szervezetek munkatársaira, valamint a Hallásébresztés módszert biztosító személyekre, vezetőkre, szakértőre.

Az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete nem mentesít a hatálya alól.

 1. A személyiségi jogok védelme

A személyes adatok védelméről az „Adatvédelmi tájékoztató” rendelkezik, mely alapján az adatok teljes védelméről, biztonságos tárolásáról gondoskodunk.

 1. Szóbeli megállapodások

Jelen ÁSZF életbe lépésétől a szóbeli megállapodások érvényüket vesztik.

Kizárólag a fent ismertetett eljárás alapján biztosítható Hallásébresztés tréning, az Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft. által igazolt partnereknél. Amely természetes személy vagy szervezet nem szerepel a www.hallasebresztes.hu oldalon a partner szervezetek között, az nem a Pataki-Kolláth féle Hallásébresztés tréninget folytatja, ezáltal a tevékenységéért semmilyen felelősséggel nem tartozunk, és elutasítjuk az ezzel kapcsolatos vádakat, összefüggéseket.

 1. Illetékesség

Vitás esetekben a Fővárosi Bíróság illetékes eljárni.

Budapest, 2021. szeptember 1.